• Provedeme počáteční analýzu Vašeho webu
  • Vytvoříme klíčová slova a reklamní texty
  • Vybereme vhodné reklamní systémy a reklamní formáty
  • Získáme Vám nové zákazníky rychle a efektivně
  • Reklamu přesně zacílíme na požadovanou skupinu uživatelů
  • Vaši reklamu ukazujeme lidem, kteří dané téma přímo hledají
  • Zvýšíme povědomí o Vaší značce
  • Snadno a rychle vyhodnotíme dosah Vaší PPC reklamy
  • Pravidelně reportujeme výsledky reklamních kampaní

PPC KAMPANĚ


PPC, aneb Pay Per Click představuje jeden z nejznámějších druhů výkonnostního marketingu. Při relativně nízké ceně Vám pomůžeme efektivně splnit Vaše cíle a získat vyšší návštěvnost.

Reklamu v PPC systémech rozlišujeme na reklamu ve vyhledávání a reklamu v obsahové síti. Každý druh má svá specifika a jiný efekt, proto vždy navrhneme to nejlepší řešení právě pro Vás.